logo

Alles begint bij.. De Kouter-basis

Schoolraad

In dit inspraakorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren van de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

Elke geleding, met zijn specifieke inbreng, draagt bij tot de organisatie en de invulling van de christelijke opvoeding van de leerlingen.

De schoolraad waakt over de participatierechten en garandeert de samenwerking van de onderwijsbetrokkenen zowel voor de Kouter-basis (Ges. Vrije Basisschool, Koevliet 1A) als voor de Kleuterkouter (Ges. Vrije Kleuterschool, J. Billiartplein 2).

Leden van de schoolraad:

Voorzitter: Els Robbens (DKK)
Secretaris: Joke Holbrecht (DKK)

Directies:
Freddy Baeyens en Lieve Poelman (DKK= De Kleuterkouter)

Leerkrachten:
Rika De Vos, Ann Van Winkel en Willem Van Acker

Ouderraad:
Christof Blancquaert, Wouter Van Impe, Katrien Daels, Ine Michiels en Davy Bamps

Lokale gemeenschap:
Sabine De Wilde, Lieve Vandenbroucke, Caroline Vehent, Marianne Steeman en Nadia Sannen

Tam-o-shanter burns is also responsible for the name of the tam-o-shanter, a woollen cap of a kind originally worn by academic research paper ploughmen and other workers in scotland.

Vanaf september 2017 hebben we extra STEM op school voor alle klassen.
2017-03-13T11:54:16+00:00
Vanaf september 2017 hebben we extra STEM op school voor alle klassen.
Met de opbrengst van het schoolfeest kopen we nieuwe reftermeubilair voor het lager.
2017-06-17T10:12:46+00:00
Met de opbrengst van het schoolfeest kopen we nieuwe reftermeubilair voor het lager.
Met o.a. de opbrengst van de pizzaverkoop hebben we materiaal van LEGO-Education ter beschikking.
2017-06-17T12:45:03+00:00
Met o.a. de opbrengst van de pizzaverkoop hebben we materiaal van LEGO-Education ter beschikking.
Vanaf september 2017 hebben we nieuwe schooluren: elke volle dag school tot 15.35 uur en op woensdag tot 12.10 uur.
2017-06-17T12:45:34+00:00
Vanaf september 2017 hebben we nieuwe schooluren: elke volle dag school tot 15.35 uur en op woensdag tot 12.10 uur.
In 2017-2018 bouwen we een nieuwe polyvalente zaal op onze kleuterschool op de Cederlaan.
2017-06-17T12:51:59+00:00
In 2017-2018 bouwen we een nieuwe polyvalente zaal op onze kleuterschool op de Cederlaan.