Actualiteit

sliderImgsliderImg
Klas: 5C

Vestiging: Lager - Kapelhof
Leerkracht: Juf Katleen

Welkom in 5C!


17
Sep
Sportdag met start in de sporthal
Auteur: Hans Van Lysebettens - 5A, 5B, 5C


Foto's
17
Sep
Sportdag touwenparcours 5C
Auteur: Hans Van Lysebettens - 5C


Foto's
1 (1)