logo

Alles begint bij.. De Kouter-basis

Nieuw in 2020 - 2021

TEAMS en LEREN van kinderen

Sedert het schooljaar 2017-2018 werken we met teams (vroeger leerjaren). Deze teams dragen zorg voor alle kinderen van het leerjaar, voor hun leerproces. We willen elk kind zo goed mogelijk volgen in de eigen ontwikkeling.
Elk team bestaat uit klastitularissen, bijgestaan door één of twee teamleerkrachten +. Deze leerkrachten zullen zich inzetten binnen het leerjaar en vooral binnen de klas. Met twee zie je meer en kan je sneller kinderen ondersteunen. Samen zullen de leerkrachten van elk team de taken verdelen.

Nieuwe leerplan ZILL

Vanaf het schooljaar 2020-2021 gebruiken we ten volle het nieuwe leerplan ZILL (= Zin in Leven en zin in Leren). Het leerplan biedt een nieuwe kijk op de totale ontwikkeling van kinderen: van de eigen persoonsontwikkeling tot de ontwikkeling van hun cultuur (wiskunde, talen, …).

STEM

We zetten ook dit schooljaar STEM op het programma. Juf Martine neemt alle kinderen mee in de wereld van techniek, verbonden met andere leervakken. We hebben daarvoor een nieuwe en grotere techniekklas ingericht op het Kapelhof. We kochten materialen van LEGO Education, mede met steun van CERA en de opbrengsten die onze ouderraad de voorbije schooljaren heeft verzameld uit o.a. de pizzaverkoop.

CONFLICTHANTERING OP DE SPEELPLAATS

Ook dit schooljaar zullen leerlingen van TEAM 5 (Kapelhof) en TEAM 6 (Koevliet) CONFLIXERS (bemiddelaars) zijn op de speelplaatsen bij conflicten tussen leerlingen. Deze conflixers krijgen in september een opleiding en zullen vanaf oktober ingezet worden.
We hopen hiermee heel wat conflicten op te lossen en beperkt te houden. Ook zullen onze leerlingen vaardiger worden om probleempjes zelf te leren oplossen.

Vanaf september 2017 hebben we extra STEM op school voor alle klassen.
2017-03-13T11:54:16+00:00
Vanaf september 2017 hebben we extra STEM op school voor alle klassen.
Met de opbrengst van het schoolfeest kopen we nieuwe reftermeubilair voor het lager.
2017-06-17T10:12:46+00:00
Met de opbrengst van het schoolfeest kopen we nieuwe reftermeubilair voor het lager.
Met o.a. de opbrengst van de pizzaverkoop hebben we materiaal van LEGO-Education ter beschikking.
2017-06-17T12:45:03+00:00
Met o.a. de opbrengst van de pizzaverkoop hebben we materiaal van LEGO-Education ter beschikking.
Vanaf september 2017 hebben we nieuwe schooluren: elke volle dag school tot 15.35 uur en op woensdag tot 12.10 uur.
2017-06-17T12:45:34+00:00
Vanaf september 2017 hebben we nieuwe schooluren: elke volle dag school tot 15.35 uur en op woensdag tot 12.10 uur.
In 2017-2018 bouwen we een nieuwe polyvalente zaal op onze kleuterschool op de Cederlaan.
2017-06-17T12:51:59+00:00
In 2017-2018 bouwen we een nieuwe polyvalente zaal op onze kleuterschool op de Cederlaan.