logo

Alles begint bij.. De Kouter-basis

Inschrijvingen

Inschrijfbeleid in Zele voor het schooljaar 2016-2017

Volgens het nieuwe decreet verloopt de inschrijving in de scholen via de computer. Deze nieuwe werking beoogt een betere sociale mix in de scholen. Er zal steeds voor elk kind plaats zijn op de Zeelse scholen.
De website van de gemeente Zele (www.zele.aanmelding.be) geeft een duidelijk overzicht voor alle ouders.

In het kort hier toch een kleine samenvatting:

Kinderen die al een broer of zus hebben op de Kouter-basis (Cederlaan) of in de Kleuterkouter of kinderen van personeel van beide scholen hoeven zich niet aan te melden via de computer, maar moeten zich enkel inschrijven.!
Deze kinderen werden rechtstreeks in de school (secretariaat Koevliet 1a) ingeschreven.

Alle andere kinderen van de Cederlaan of De Kleuterkouter:

• Alle kleuters uit onze kleuterafdeling de Cederlaan zijn leerlingen van De Kouter-basis en hoeven zich niet aan te melden, ze blijven ingeschreven.
• Ook de kinderen uit De Kleuterkouter hoeven zich niet aan te melden via de computer.
Volgens het schoolreglement dienen de ouders hun kind enkel te laten inschrijven in
ons schoolregister.

Wie moet zich WEL aanmelden EN inschrijven?

• kinderen geboren in 2014
• kinderen die op 1 september 2016 naar een nieuwe lagere school gaan
• kinderen die voor het schooljaar 2016-2017 veranderen van school.

De aanmelding gebeurt in 3 stappen:
• eerst aanmelden via de computer (3 verschillende schoolkeuzes maken)
• na de aanmeldingsperiode ontvang je een ticket
• met dit ticket mag je inschrijven in deze school

Na deze periodes is het niet meer mogelijk om zich aan te melden via de computer en kan alleen nog ingeschreven worden waar er nog plaats is.
Alle scholen bepalen voor deze periodes het aantal plaatsen per leerjaar voor het lager en kleuteronderwijs.
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement (schoolbrochure).
Bij de inschrijving van een leerling, zal de school informeren naar de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, … De school gaat echter uit van een vermoeden van instemming van de andere ouder indien zij niet op de hoogte is of gebracht van een problematische situatie. Indien de school op de hoogte is van een (mogelijks) problematische thuissituatie, zal zij de toestemming van beide ouders vragen bij de inschrijving van het kind in de school.
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Breng zeker de ISI+kaart en het rapport (overstap van een andere lagere school) mee.

Alle inschrijvingen gebeuren op vestiging Koevliet 1A (administratieve plaats)!

Instapmogelijkheden kleuterschool 2016-2017:

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden kan je kleuter naar school komen.

Dit kan op 7 instapmomenten:
* Begin schooljaar (1 sept 2016): kinderen geboren t.e.m. 1 maart 2014
* Na de herfstvakantie (7 nov 2016): kinderen geboren van 2 maart t.e.m. 7 mei 2014
* Na nieuwjaar (9 jan 2017); kinderen geboren van 8 mei t.e.m. 9 juli 2014
* Op 1 februari (1 feb 2017): kinderen geboren van 10 juli t.e.m. 1 aug 2014
* Na de krokusvakantie (6 ma 2017): kinderen geboren van 2 aug t.e.m. 6 sept 2014
* Na de paasvakantie (18 apr 2017): kinderen geboren van 7 sept t.e.m. 18 okt 2014
* Na Hemelvaart (29 mei 2017): kinderen geboren van 19 okt t.e.m. 29 nov 2014
* Begin schooljaar (1 sept 2017): kinderen geboren van 30 nov t.e.m. 31 dec 2014

Inschrijvingen lagere school 2016-2017:

Dit kan gedurende het ganse schooljaar, liefst na afspraak.
Tijdens de grote vakantie gedurende de eerste week van juli en de twee laatste weken van augustus.

Vanaf september 2017 hebben we extra STEM op school voor alle klassen.
2017-03-13T11:54:16+00:00
Vanaf september 2017 hebben we extra STEM op school voor alle klassen.
Met de opbrengst van het schoolfeest kopen we nieuwe reftermeubilair voor het lager.
2017-06-17T10:12:46+00:00
Met de opbrengst van het schoolfeest kopen we nieuwe reftermeubilair voor het lager.
Met o.a. de opbrengst van de pizzaverkoop hebben we materiaal van LEGO-Education ter beschikking.
2017-06-17T12:45:03+00:00
Met o.a. de opbrengst van de pizzaverkoop hebben we materiaal van LEGO-Education ter beschikking.
Vanaf september 2017 hebben we nieuwe schooluren: elke volle dag school tot 15.35 uur en op woensdag tot 12.10 uur.
2017-06-17T12:45:34+00:00
Vanaf september 2017 hebben we nieuwe schooluren: elke volle dag school tot 15.35 uur en op woensdag tot 12.10 uur.
In 2017-2018 bouwen we een nieuwe polyvalente zaal op onze kleuterschool op de Cederlaan.
2017-06-17T12:51:59+00:00
In 2017-2018 bouwen we een nieuwe polyvalente zaal op onze kleuterschool op de Cederlaan.