logo

Alles begint bij.. De Kouter-basis

OPVANG tijdens de corona-periode

Opvang in OKO

Elke weekdag tussen 6.30 en 8.00 uur en tussen 16.00 en 18.30 uur. Op woensdag tussen 11.30 en 18.30 uur.

Opvang op de Cederlaan (kleuter)

Elke weekdag tussen 8 en 15.45 uur. Op woensdag van 8 tot 12.10 uur. Er is opvang mogelijkheid voor- (7-8.00) en na schooltijd (15.45-18.00) op de Cederlaan.

Opvang na de paasvakantie op het Kapelhof (lager)

Elke weekdag tussen 8 en 15.45 uur. Op woensdag van 8 tot 12.10 uur.
Alle kinderen van onze vestigingen Koevliet (lager) en Kapelhof (lager) worden opgevangen op vestiging Kapelhof. Twee leerkrachten begeleiden de aanwezige leerlingen tijdens de opvang.
De leerlingen zullen zich met max. 8 in één ruimte bevinden.
Alle ouders ontvingen een mail om digitaal in te schrijven voor de opvang.
De school verwittigt OKO voor de voor- en naschoolse opvang.

Opvang tijdens de paasvakantie

Opvang voor de kleuters op de Cederlaan
De opvang gebeurt door leerkrachten i.s.m. OKO (voor- en naschools en overdag). Ook op woensdagnamiddag.

Opvang voor de lagere school
De opvang gebeurt door OKO in het lokaal van OKO i.s.m. leerkrachten.
Elke weekdag: voor- en naschools, maar ook overdag. Ook op woensdagnamiddag.

Brief opvang tijdens de paasvakantie op De Kouter-basis

Opvang vóór de paasvakantie op de Koevliet (lager)

Elke weekdag tussen 8 en 15.45 uur. Op woensdag van 8 tot 12.10 uur.
Alle kinderen van onze vestigingen Koevliet (lager) en Kapelhof (lager) worden opgevangen op vestiging Koevliet. Twee leerkrachten begeleiden de aanwezige leerlingen tijdens de opvang.
De leerlingen zullen zich met max. 8 in één ruimte bevinden.

Vanaf september 2017 hebben we extra STEM op school voor alle klassen.
2017-03-13T11:54:16+00:00
Vanaf september 2017 hebben we extra STEM op school voor alle klassen.
Met de opbrengst van het schoolfeest kopen we nieuwe reftermeubilair voor het lager.
2017-06-17T10:12:46+00:00
Met de opbrengst van het schoolfeest kopen we nieuwe reftermeubilair voor het lager.
Met o.a. de opbrengst van de pizzaverkoop hebben we materiaal van LEGO-Education ter beschikking.
2017-06-17T12:45:03+00:00
Met o.a. de opbrengst van de pizzaverkoop hebben we materiaal van LEGO-Education ter beschikking.
Vanaf september 2017 hebben we nieuwe schooluren: elke volle dag school tot 15.35 uur en op woensdag tot 12.10 uur.
2017-06-17T12:45:34+00:00
Vanaf september 2017 hebben we nieuwe schooluren: elke volle dag school tot 15.35 uur en op woensdag tot 12.10 uur.
In 2017-2018 bouwen we een nieuwe polyvalente zaal op onze kleuterschool op de Cederlaan.
2017-06-17T12:51:59+00:00
In 2017-2018 bouwen we een nieuwe polyvalente zaal op onze kleuterschool op de Cederlaan.