logo

Alles begint bij.. De Kouter-basis

OPVANG
Info over de opvang.
MAANDMENU
Wat gaan we eten?
JARIGE DEZE MAAND
Wie is er jarig?

NIEUW IN 2019-2020

Ontdek het nu!

CORONA-nieuws

Vanaf maandag 16 maart t.e.m. vrijdag 3 april 2020 worden alle lessen geschorst en wordt opvang voorzien.
Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Tijdens de paasvakantie wordt tijdens de week van maandag 6 april t.e.m. vrijdag 17 april 2020  verder voor opvang gezorgd op onze school. De voor- en naschoolse opvang door OKO gaat door op onze school in de refter van de Koevliet. De kleuters kunnen voor de opvang terecht op de Cederlaan.

Het gemeentebestuur heeft samen met de directies de opvang tijdens de paasvakantie uitgewerkt voor alle scholen. De ouders dienen vooraf een document in te vullen dat bezorgd wordt aan de school. Zie verder in het menu corona (OPVANG).

Na de paasvakantie zullen de lessen waarschijnlijk verder opgeschort worden. We bereiden met het schoolteam reeds deze nieuwe periode voor. Het zal een periode worden waarin nieuwe leerstof aan bod komt.

ACTIVITEITEN die op SCHOOLNIVEAU dit schooljaar niet meer zullen doorgaan:
* het schoolfeest in het weekend van 16 en 17 mei 2020. Het nieuwe schoolfeest plannen we op 8 en 9 mei 2021.
* alle schooluitstappen in de maand april 2020.
* alle kleuter- en koutkringen in de maanden april en mei 2020.
* alle communies tot einde schooljaar
* 50 jaar Cederlaan op vrijdag 19 juni 2020 wordt verplaatst naar het najaar.
* het ouderfeest en Cederbraderie kleuterafdeling Cederlaan

COMMUNIES 2020
Het vormsel heeft plaats voor De Kouter-basis op zondag 27 september 2020 om 9 uur.
De eerste communie zal ook plaats hebben in het nieuwe schooljaar (heel snel definitieve datum).

 

MAATREGELEN op schoolniveau:
* er is voor- en naschoolse opvang (ook OKO)
* warme maaltijden worden afgeschaft, de kinderen brengen boterhammen mee
* de kinderen worden afgezet aan de schoolpoort
* bij ziekte van leerlingen bellen we de ouders voor verwijdering

ACTIVITEITEN die NIET doorgaan:
op gemeentelijk vlak:
* de verkeerswedstrijd
* de kermisloop
* de kindergemeenteraad
* de kunstacademie

MEER INFORMATIE?
* www.info-coronavirus.be
* 0800/14 689
* https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Koutkr@nt

Laatste artikels

Kalender

Blijf op de hoogte
KaOZele

KaO Zele is een koepelorganisatie van: VZW. Vrij Onderwijs Zele & VZW. Katholieke School Zele-Heikant

CLB

Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) bestaat uit een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB.

RoTZ

Huis van het Kind Zele