logo

Alles begint bij.. De Kouter-basis

OPVANG
Info over de opvang.
MAANDMENU
Wat gaan we eten?
JARIGE DEZE MAAND
Wie is er jarig?

NIEUW IN 2020-2021

Ontdek het nu!

CORONA-nieuws

We missen jullie heel erg! We denken aan jullie en groeten jullie vanop afstand!
Het schoolteam van De Kouter-basis.
Bekijk ons filmpje


De vakantie is nu aangebroken. Alle Rakkers (derde kleuterklas) en alle jongens en meisjes van team 6 wensen we veel succes in hun nieuwe grote stap in hun schoolloopbaan. We wensen alle kinderen, leerkrachten en ouders een heel mooie, deugddoende en vooral gezonde vakantie toe! De Koutkrant van juli 2020 blikt ook al eens vooruit naar het volgende schooljaar (zie menu INFO).


We naderen het einde van het schooljaar. De coronatijd zorgt ervoor dat alles iets anders verloopt. We houden rekening met de zorg voor onze kinderen en de veiligheid van iedereen.
Bij de evaluaties zullen de punten richtinggevend zijn en de rapporten zullen deze punten niet vermelden.
Onze leerkrachten hebben een goed beeld over de vorderingen van de leerlingen naar een volgend schooljaar.
Het oudercontact zal deels op afstand gebeuren en deels op school.
Het afscheid van de kleuters op de Cederlaan verloopt in kleine groep en voor onze leerlingen in team 6 zorgen we voor een passend afscheid met de klasgenoten.
Op dinsdagmiddag 30 juni start de zomervakantie voor de leerlingen.


Op vrijdag 5 juni 2020 gaat een nieuwe fase in. Alle leerlingen van de lagere school mogen nu voltijds naar school. We hernemen de school zoals vóór de coronaperiode, maar onze begin- en einduren zijn aangepast én we blijven ons inzetten voor ieders veiligheid!


Vanaf dinsdag 2 juni 2020 maken alle kleuters een heropstart op de Cederlaan, Voor de leerlingen van team 3, 4 en 5 op het Kapelhof is het nog even afwachten. Een eerste info daarover lees je in het Koutcontact van 2020.05.25 (menu CORONA/INFO).


WELKOM aan de 17 nieuwe peuters, die zijn aangemeld hebben voor onze kleuterafdeling op de Cederlaan.
Helaas kunnen we de peuters nog niet inschrijven op school. Een digitale inschrijving wordt deze week geregeld. Er is nog 1 plaats vrij.


Lees alle informatie over de herstart van team 1, 2 en 6 in het nieuwe Koutcontact in het menu CORONA bij INFO.


Vanaf maandag 18 mei 2020 herstarten de leerlingen van team 1, team 2 en team 6.
Deze leerlingen komen 2 volle dagen naar school. Elke klas is verdeeld in 2 groepen.
Groep 1 komt op maandag en donderdag, groep 2 op dinsdag en vrijdag.


Vrijdag 15 mei 2020 wordt een halve dag van weerzien voor team 1, 2 en 6 op de Koevliet.
We oefenen dan ook alle veiligheidsvoorschriften in.


De herstart van sommige klassen is voorzien vanaf vrijdag 15 mei 2020. Op dit moment denken we aan de klassen van team 1,2 en 6. Elke klas zal verdeeld worden in 2 groepen. Elke groep zal een volume van 2 dagen naar school komen. We laten jullie spoedig verder een bericht daarover.


Na de paasvakantie worden de lessen verder opgeschorst van maandag 20 april tot en met donderdag 14 mei 2020.


Vanaf maandag 16 maart t.e.m. vrijdag 3 april 2020 worden alle lessen geschorst en wordt opvang voorzien.
Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.


Tijdens de paasvakantie wordt tijdens de week van maandag 6 april t.e.m. vrijdag 17 april 2020  verder voor opvang gezorgd op onze school. De voor- en naschoolse opvang door OKO gaat door op onze school in de refter van de Koevliet. De kleuters kunnen voor de opvang terecht op de Cederlaan.

Het gemeentebestuur heeft samen met de directies de opvang tijdens de paasvakantie uitgewerkt voor alle scholen. De ouders dienen vooraf een document in te vullen dat bezorgd wordt aan de school. Zie verder in het menu corona (OPVANG).


Na de paasvakantie zullen de lessen waarschijnlijk verder opgeschort worden. We bereiden met het schoolteam reeds deze nieuwe periode voor. Het zal een periode worden waarin nieuwe leerstof aan bod komt.


ACTIVITEITEN die op SCHOOLNIVEAU dit schooljaar niet meer zullen doorgaan:
* het schoolfeest in het weekend van 16 en 17 mei 2020. Het nieuwe schoolfeest plannen we op 8 en 9 mei 2021.
* alle schooluitstappen in de maand april 2020.
* alle kleuter- en koutkringen in de maanden april en mei 2020.
* alle communies tot einde schooljaar
* 50 jaar Cederlaan op vrijdag 19 juni 2020 wordt verplaatst naar het najaar.
* het ouderfeest en Cederbraderie kleuterafdeling Cederlaan


COMMUNIES 2020
Het vormsel heeft plaats voor De Kouter-basis op zondag 27 september 2020 om 9 uur.
De eerste communie heeft plaats voor De Kouter-basis op donderdag 13 mei 2021 om 9.30 uur (Hemelvaart).


MAATREGELEN op schoolniveau:
* er is voor- en naschoolse opvang (ook OKO)
* warme maaltijden worden afgeschaft, de kinderen brengen boterhammen mee
* de kinderen worden afgezet aan de schoolpoort
* bij ziekte van leerlingen bellen we de ouders voor verwijdering

ACTIVITEITEN die NIET doorgaan:
op gemeentelijk vlak:
* de verkeerswedstrijd
* de kermisloop
* de kindergemeenteraad
* de kunstacademie


MEER INFORMATIE?
* www.info-coronavirus.be
* 0800/14 689
* https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Koutkr@nt

Laatste artikels

Kalender

Blijf op de hoogte
KaOZele

KaO Zele is een koepelorganisatie van: VZW. Vrij Onderwijs Zele & VZW. Katholieke School Zele-Heikant

CLB

Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) bestaat uit een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB.

RoTZ

Huis van het Kind Zele